PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Pengegaver gitt direkte til enkeltpersoner som utfører arbeid for organisasjonen

  Ideelle organisasjoner og foreninger

  I noen tilfeller gis det pengegaver direkte fra frivillige bidragsytere til enkeltpersoner som utfører arbeid for en organisasjon, uten at organisasjonen selv utbetaler lønn. Slike gaver kan bli ansett som skattepliktig lønn for mottaker etter sktl. § 5-10 bokstav a, jf. § 5-1. Anses pengegaven som skattepliktig lønn, må mottaker føre opp bidragene som lønnsinntekt i sin skattemelding.

  En medarbeider som er engasjert av og har arbeid av et visst omfang for en organisasjon, mottar normalt arbeidsvederlag fra organisasjonen. Organisasjonen har da ansvar for å innrapportere lønn, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift.

  I de tilfeller frivillige bidragsytere gir pengestøtte direkte til den enkelte medarbeider, og organisasjonen administrerer det arbeidet som medarbeiderne utfører samt formidler kontakt mellom givere og sine medarbeidere, kan det føre til at organisasjonen må anses å ha plikter som en arbeidsgiver, herunder ansvar for innrapportering av lønn og arbeidsgiveravgift.

  Se brev fra Skattedirektoratet av 9. desember 2009 i Utv. 2010/1043. Se også Skatte-ABC.

  Stikkord:

  • presang,
  • enkeltpersonforetak,
  • selvstendig næringsdrivende,
  Pengegaver gitt direkte til enkeltpersoner som utfører arbeid for organisasjonen
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan