PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - Avgiftsunntatte tjenester

  Ideelle organisasjoner og foreninger

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Salg av interne transaksjoner mellom ulike ledd i veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner er unntatt avgiftsplikt. Tilsvarende gjelder unntaket også for ideelle organisasjoner og foreninger, se mval. § 3-12 (4).

  Unntatte tjenester omfatter bl.a. også:

  Stikkord:

  • forening,
  • fotball,
  • håndball,
  • ideelle organisasjoner,
  • idrettsforening,
  • korps,
  • medlemskontingent,
  • mva foreninger,
  • pølser,
  • vafler,
  • medlemsavgift,
  • sport,
  • medlemskontigent,
  • salg,
  • kontingent,
  • mva,
  Salg - Avgiftsunntatte tjenester
  451 1461 104 75 722

  Kontering

  Satser

  Kontoplan