PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - Bruktbutikker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

  Ideelle organisasjoner og foreninger

  • K3200 Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Organisasjoners omsetning av varer fra bruktbutikker, se mval. § 3-12 (1) d med allmennyttig formål er unntatt avgiftsplikt så fremt følgende betingelser er oppfylt:

  • Krav om at overskuddet av omsetning fult ut må brukes til det allmennyttige formålet
  • Krav om at butikken kun selger brukte varer som er mottatt vederlagsfritt
  • Krav om at de ansatte i butikken er frivillig og ulønnet arbeidskraft

  Unntak

  Bruktbutikker som ikke overholder kravene nevnt ovenfor (se fmva. § 3-12-4) vil ikke være omfattet av unntaket fra mva-plikten.

  Stikkord:

  • forening,
  • fotball,
  • fretex,
  • håndball,
  • ideelle organisasjoner,
  • idrettsforening,
  • korps,
  • medlemskontingent,
  • mva foreninger,
  • pølser,
  • UFF,
  • vafler,
  • nye,
  • medlemsavgift,
  • sport,
  • medlemskontigent,
  • salg,
  • kontingent,
  • mva,
  Salg - Bruktbutikker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner
  451 1461 104 75 722

  Kontering

  Satser

  Kontoplan