PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - Enkeltstående salg og kortvarige arrangementer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

  Ideelle organisasjoner og foreninger

  • K3200 Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Enkeltstående, kortvarige salgsaksjoner og arrangementer

  Arrangører av enkeltstående og kortvarige salgsaksjoner eller salgsarrangementer som ikke varer mer enn fire dager (før 1. januar 2018 var kortvarig definert som tre dager), er ikke avgiftspliktig for omsetning som skjer under aksjonen eller arrangementet, se mval. § 3-12 (1) e. En forutsetning for unntaket er at virksomheten ikke har betalt arbeidshjelp og fremstår med et profesjonelt preg. Eksempler på virksomheter som faller inn under unntaket i henhold til skattedirektoratet (listen er ikke uttømmende):

  • julemesser
  • loppemarkeder
  • bodsalg på 17 mai
  • byttedager
  • dørsalg av blomster, kokosboller, doruller
  • dansearrangementer

  Dersom arrangementet varer utover 4 dager (3 dager før 1. januar 2018) må virksomheten vurderes opp i forhold til det alminnelige næringsbegrep og registreringsgrensen på kr 140 000, se fmva. § 3-12-5.

  Unntak

  Vedvarende virksomhet med omsetning av brukte ting, juletrær etc. er avgiftspliktig når omsetningen ikke er unntatt etter reglene som gjelder leilighetsvis omsetning av varer av ubetydelig verdi. Se eget undertema «Ideelle organisasjoner og foreninger -> Salg - Gjenstander av ubetydelig verdi eller til betydelig overpris - Veldedige og allmennyttige org».

  Stikkord:

  • forening,
  • fotball,
  • håndball,
  • ideelle organisasjoner,
  • idrettsforening,
  • konsert,
  • korps,
  • medlemskontingent,
  • messe,
  • mva foreninger,
  • pølser,
  • roserock,
  • slottsfjellfestivalen,
  • vafler,
  • nye,
  • medlemsavgift,
  • sport,
  • medlemskontigent,
  • salg,
  • tv,
  • kontingent,
  • enk,
  • mva,
  Salg - Enkeltstående salg og kortvarige arrangementer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner
  429 1408 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan