Ideelle organisasjoner og foreninger

Ideelle organisasjoner - Unntak

Salg - Kioskvarer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Servering - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Bruktbutikker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Musikkinstrumenter - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Gjenstander av ubetydelig verdi eller til betydelig overpris - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Avgiftsunntatte tjenester

Salg - Enkeltstående salg og kortvarige arrangementer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3200 Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Enkeltstående, kortvarige salgsaksjoner og arrangementer

Arrangører av enkeltstående og kortvarige salgsaksjoner eller salgsarrangementer som ikke varer mer enn fire dager (før 1. januar 2018 var kortvarig definert som tre dager), er ikke avgiftspliktig for omsetning som skjer under aksjonen eller arrangementet, se mval. § 3-12 (1) e. En forutsetning for unntaket er at virksomheten ikke har betalt arbeidshjelp og fremstår med et profesjonelt preg. Eksempler på virksomheter som faller inn under unntaket i henhold til skattedirektoratet (listen er ikke uttømmende):

  • julemesser
  • loppemarkeder
  • bodsalg på 17 mai
  • byttedager
  • dørsalg av blomster, kokosboller, doruller
  • dansearrangementer

Dersom arrangementet varer utover 4 dager (3 dager før 1. januar 2018) må virksomheten vurderes opp i forhold til det alminnelige næringsbegrep og registreringsgrensen på kr 140 000, se fmva. § 3-12-5.

Unntak

Vedvarende virksomhet med omsetning av brukte ting, juletrær etc. er avgiftspliktig når omsetningen ikke er unntatt etter reglene som gjelder leilighetsvis omsetning av varer av ubetydelig verdi. Se eget undertema Salg - Gjenstander av ubetydelig verdi eller til betydelig overpris - Veldedige og allmennyttige organisasjoner.

Stikkord: konsert, messe, mva foreninger, roserock, slottsfjellfestivalen, merverdiavgift, moms, omsetning, enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende, fjernsyn, nye

Dugnad - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Sponsorinntekter og reklamevirksomhet - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Tidsskrifter og bøker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Uttak til veldedige formål (vederlagsfrie varer og tjenester)

Generelle innkjøp

Lønn ideelle organisasjoner og foreninger

Pengegaver gitt direkte til enkeltpersoner som utfører arbeid for organisasjonen

Mottatte pengegaver

Tilskudd