PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - Kioskvarer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

  Ideelle organisasjoner og foreninger

  • K3200 Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Ved omsetning av næringsmidler skal avgift beregnes med redusert sats, se mval. § 5-2. En veldedig eller allmennyttig organisasjon skal ikke registreres i Merverdiavgiftsregisteret før omsetningen som er omfattet av loven til sammen har oversteget kr 140 000, se mval. § 2-1 (1). Slike institusjoner og organisasjoner er unntatt avgiftsplikt, se mval. § 3-12 (3), i forbindelse med kioskdrift dersom følgende betingelser er oppfylt, se fmva. § 3-12-6:

  • Kiosken kun er åpen under den veldedige/allmennyttige organisasjonens arrangementer eller treninger (selv om det foreligger en permanent arrangements- og treningsvirksomhet)
  • Kioskens omsetter minst 80 % av salget til deltakere og tilskuere under arrangementene
  • Kioskens utvalg er begrenset av typiske kioskvarer
  • Personalet som utfører kiosk-tjenesten er ulønnet

  Unntak

  I tilfeller hvor den veldedige/allmennyttige organisasjonen har avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning av kioskvarer skal den ordinære kiosken (avgiftspliktige) registreres på vanlig måte, se mval. § 2-1 (1).

  Konsekvensen er at organisasjonen må:

  • regnskapsføre alle anskaffelser av kioskvarer for kiosken
  • fradragsføre inngående avgift i sitt avgiftsregnskap

  Uten unntaket skulle kiosken blitt belastet med utgående-mva på det avgiftsfrie salget av kioskvarer som på det avgiftspliktige salget av kioskvarene. Skattedirektoratet har gitt et særskilt fritak og har satt beregningsgrunnlaget til anskaffelsesprisen for varene ved uttak til avgiftspliktig kioskomsetning. Nettoeffekten av inngående og utgående mva blir null siden inngående og utgående mva for den avgiftsfrie delen blir lik og den veldedige/allmennyttige organisasjonen ikke får noen ekstra utgifter som konsekvens av avgiftsbehandling, se fmva. § 4-9-4. Uttaket bokføres på konto 3063 - Uttak av varer, avgiftspliktig, middels sats.

  Avgiftspliktig omsetning bokføres på konto 3030 - Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats.

  Stikkord:

  • forening,
  • fotball,
  • håndball,
  • ideelle organisasjoner,
  • idrettsarrangement,
  • idrettsforening,
  • kiosk,
  • kiosksalg,
  • korps,
  • matvarer,
  • medlemskontingent,
  • moms middels sats,
  • mva foreninger,
  • pølser,
  • sjokolade,
  • turnering,
  • vafler,
  • nye,
  • medlemsavgift,
  • medlemskontigent,
  • mva,
  • sport,
  • salg,
  • tv,
  • ks,
  • kontingent,
  • moms,
  Salg - Kioskvarer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner
  367 1269 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan