PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - Kioskvarer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

  Ideelle organisasjoner og foreninger

  • K3200 Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Ved omsetning av næringsmidler skal avgift beregnes med redusert sats, se mval. § 5-2. En veldedig eller allmennyttig organisasjon skal ikke registreres i Merverdiavgiftsregisteret før omsetningen som er omfattet av loven til sammen har oversteget kr 140 000, se mval. § 2-1 (1). Slike institusjoner og organisasjoner er unntatt avgiftsplikt, se mval. § 3-12 (3), i forbindelse med kioskdrift dersom følgende betingelser er oppfylt, se fmva. § 3-12-6:

  • Kiosken kun er åpen under den veldedige/allmennyttige organisasjonens arrangementer eller treninger (selv om det foreligger en permanent arrangements- og treningsvirksomhet)
  • Kiosken omsetter minst 80 % av salget til deltakere og tilskuere under arrangementene
  • Kioskens utvalg er begrenset av typiske kioskvarer
  • Personalet som utfører kiosk-tjenesten er ulønnet

  Se MVA-håndboken.

  Registreringsplikt

  I tilfeller hvor den veldedige/allmennyttige organisasjonen har avgiftspliktig og avgiftsunntatt omsetning av kioskvarer skal den ordinære kiosken (avgiftspliktige) registreres på vanlig måte, se mval. § 2-1 (1).

  Konsekvensen er at organisasjonen må:

  • regnskapsføre alle anskaffelser av kioskvarer for kiosken
  • fradragsføre inngående avgift i sitt avgiftsregnskap

  Beregningsgrunnlaget ved uttak av varer

  Når varer tas ut fra den avgiftspliktige kioskvirksomheten til bruk i avgiftsunntatt kioskvirksomhet, skal det beregnet uttaksmerverdiavgift etter mval. § 3-21.

  Normalt vil beregningsgrunnlaget for uttaksmerverdiavgiften være den alminnelige omsetningsverdien jf. mval. § 4-9 (1). Det er imidlertid gitt et særskilt unntak for fastsettelse av beregningsgrunnlaget når veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner tar ut varer fra avgiftspliktig kioskvirksomhet og bruker varene i sin avgiftsunntatte kioskvirksomhet. Ved slike uttak skal beregningsgrunnlaget for uttaksmerverdiavgiften settes til anskaffelseskost for varene. På denne måten vil det ikke ha noen betydning for merverdiavgiften om varene som kjøpes inn til det avgiftsunntatte kiosksalget kjøpes inn direkte (uten fradragsrett) eller tas ut fra det avgiftspliktige kiosksalget som har fått fradrag for inngående merverdiavgift, se fmva. § 4-9-4. Se MVA-håndboken.

  Bokføring

  Den avgiftspliktige kioskvirksomheten

  Avgiftspliktig omsetning bokføres på konto 3030 - Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats.
  Uttaket bokføres på konto 3063 - Uttak av varer, avgiftspliktig, middels sats.

  Plikt til å benytte kassasystem

  Så lenge salget fra kioskvirksomheten ikke medfører skatte- eller avgiftsplikt, vil det ikke være krav om å benytte kassasystem for å dokumentere kontantsalget fra kioskvirksomheten. Se mval. § 3-12 (3), fmva. § 3-12-6 og Skattedirektoratets prinsipputtalelse SKD 260917.

  Stikkord:

  • idrettsarrangement,
  • kiosk,
  • kiosksalg,
  • matvarer,
  • moms middels sats,
  • mva foreninger,
  • sjokolade,
  • turnering,
  • sport,
  • kommandittselskap,
  • fjernsyn,
  • mva,
  • merverdiavgift,
  • moms,
  • omsetning,
  • nye,
  Salg - Kioskvarer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan