Ideelle organisasjoner og foreninger

Ideelle organisasjoner - Unntak

Salg - Kioskvarer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Servering - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Bruktbutikker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Musikkinstrumenter - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3200 Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Veldedige og allmennyttige organisasjonene kan drive "vareomsetning" til medlemmene uten et formål om at organisasjonen skal gå med overskudd. Dette er et fellesinnkjøp med salg av varene til medlemmene til selvkost. I slike tilfeller hvor omsetningen ikke tar sikte på å gi fortjeneste, men begrenser seg til å dekke faktiske kostnader ved utførte innkjøp blir ikke virksomheten ansett som avgiftspliktig virksomhet. Organisasjonen er unntatt fra mva og får da heller ikke fradrag for inngående mva. Eksempler på "vareomsetning" som faller inn under fritaket (listen er ikke uttømmende) i henhold til Skattedirektoratets SKD 260308 - "Merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner":

  • Musikkinstrumenter
  • Uniformer
  • Idrettsutstyr

Unntak

I tilfeller hvor den veldedige/allmennyttige organisasjonen har avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning skal den registreres på vanlig måte, se mval. § 2-1 (1). Konsekvensen er at organisasjonen må:

  • regnskapsføre alle anskaffelser av omsetningsvarer
  • fradragsføre inngående avgift i sitt avgiftsregnskap

Det skal da beregne merverdiavgift av den alminnelige omsetningsverdien for begge typer omsetning, selv om salg til medlemmene skjer uten fortjeneste.

Stikkord: 17 mai, buekorps, korps, musikkorps, mva foreninger, merverdiavgift, moms, omsetning, nye

Salg - Gjenstander av ubetydelig verdi eller til betydelig overpris - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Avgiftsunntatte tjenester

Salg - Enkeltstående salg og kortvarige arrangementer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Dugnad - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Sponsorinntekter og reklamevirksomhet - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Tidsskrifter og bøker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Uttak til veldedige formål (vederlagsfrie varer og tjenester)

Generelle innkjøp

Lønn ideelle organisasjoner og foreninger

Pengegaver gitt direkte til enkeltpersoner som utfører arbeid for organisasjonen

Mottatte pengegaver

Tilskudd