PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - Musikkinstrumenter - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

  Ideelle organisasjoner og foreninger

  • K3200 Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Veldedige og allmennyttige organisasjonene kan drive "vareomsetning" til medlemmene uten et formål om at organisasjonen skal gå med overskudd. Dette er et fellesinnkjøp med salg av varene til medlemmene til selvkost. I slike tilfeller hvor omsetningen ikke tar sikte på å gi fortjeneste, men begrenser seg til å dekke faktiske kostnader ved utførte innkjøp blir ikke virksomheten ansett som avgiftspliktig virksomhet. Organisasjonen er unntatt fra mva og får da heller ikke fradrag for inngående mva. Eksempler på "vareomsetning" som faller inn under fritaket (listen er ikke uttømmende) i henhold til Skattedirektoratets SKD 260308 - "Merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner":

  • Musikkinstrumenter
  • Uniformer
  • Idrettsutstyr

  Unntak

  I tilfeller hvor den veldedige/allmennyttige organisasjonen har avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning skal den registreres på vanlig måte, se mval. § 2-1 (1). Konsekvensen er at organisasjonen må:

  • regnskapsføre alle anskaffelser av omsetningsvarer
  • fradragsføre inngående avgift i sitt avgiftsregnskap

  Det skal da beregne merverdiavgift av den alminnelige omsetningsverdien for begge typer omsetning, selv om salg til medlemmene skjer uten fortjeneste.

  Stikkord:

  • 17 mai,
  • buekorps,
  • korps,
  • musikkorps,
  • mva foreninger,
  • merverdiavgift,
  • moms,
  • omsetning,
  • nye,
  Salg - Musikkinstrumenter - Veldedige og allmennyttige organisasjoner
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan