PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - Servering - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

  Ideelle organisasjoner og foreninger

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Generelt

  Virksomhet som utfører serveringstjenester utfører en avgiftspliktig tjeneste, se mval. § 3-1. Ved omsetning av næringsmidler i kombinasjon med en serveringstjeneste, se mval. § 5-2, skal alminnelig sats legges til grunn. Ved salg av næringsmidler uten serveringstjeneste skal redusert sats legges til grunn og avgrensningen mellom serveringstjeneste og salg av næringsmiddel vil kunne gi store avgiftsmessige konsekvenser for et avgiftspliktig selskap.

  Merverdiavgift

  Serveringsvirksomhet i regi av veldedige og allmennyttige selskaper er unntatt for avgiftsplikt, se mval. § 3-12 (3). Slike selskaper skal ikke registreres i Merverdiavgiftsregisteret før omsetningen som er omfattet av loven til sammen har oversteget kr 140 000, se mval. § 2-1 (1). For at serveringstjenesten skal være unntatt for avgiftsplikt må følgende betingelser være oppfylt i henhold til MVA-forskriften, se fmva. § 3-12-7:

  • Minst 80 % av omsetningen skal skje med deltakere eller tilskuere på arrangementet
  • Serveringstilbudet skal være begrenset
  • Serveringstilbudet skal drives uten skjenkeløyve
  • Serveringstilbudet skal kun være tilgjengelig til organisasjonens arrangementer og treninger
  • Serveringstilbudet betjenes av ulønnet personale

  Unntak

  I tilfeller hvor den veldedige/allmennyttige organisasjonen har avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning av serveringstjenester skal den ordinære kiosken (avgiftspliktige) registreres på vanlig måte, se mval. § 2-1 (1). Konsekvensen er at organisasjonen må:

  • regnskapsføre alle anskaffelser av omsetningsvarer for serveringstilbudet
  • fradragsføre inngående avgift i sitt avgiftsregnskap

  Uten unntaket skulle kiosken blitt belastet med utgående-mva på den avgiftsfri salg av kioskvarer som på det avgiftspliktige salget av kioskvarene. Skattedirektoratet har gitt et særskilt fritak og har satt beregningsgrunnlaget til anskaffelsesprisen for varene ved uttak til avgiftspliktig serveringstjenester. Nettoeffekten av inngående og utgående mva blir null siden inngående og utgående mva for den avgiftsfrie delen blir lik og den veldedige/allmennyttige organisasjonen ikke får noen ekstra utgifter som konsekvens av avgiftsbehandlingen, se «Merverdiavgiftshåndboken (13. utgave) 2017 -> 3-12.5. § 3-12 tredje ledd - Begrenset kiosksalg og servering».

  Stikkord:

  • forening,
  • fotball,
  • håndball,
  • ideelle organisasjoner,
  • idrettsforening,
  • korps,
  • medlemskontingent,
  • moms middels sats,
  • mva foreninger,
  • pølser,
  • servering,
  • vafler,
  • medlemsavgift,
  • medlemskontigent,
  • mva,
  • sport,
  • salg,
  • kontingent,
  • moms,
  Salg - Servering - Veldedige og allmennyttige organisasjoner
  356 1256 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan