PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - Tidsskrifter og bøker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

  Ideelle organisasjoner og foreninger

  • K3100 Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri
  • MVA5 - innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %

  Merverdiavgift

  Tidsskrift

  Salg av tidsskrifter til forbruker er avgiftsfritt i henhold til SKD 260308 - "Merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner" når:

  • Minst 80 % av opplaget selges til betalende abonnenter, eller deles ut til foreningsmedlemmer
  • Foreningsmedlemmene må betale kontingent til foreningen
  • Foreningen må være utgiver av tidsskriftet

  I utgangspunktet leveres tidsskriftet inklusive mva fra trykkeriet, men når mottaker av tidsskriftet er omfattet av overnevnte unntak kan man få levert tidsskriftene uten mva fra trykkeriet.

  Årsmeldinger, årbøker og andre bøker

  Salg av bøker til forbruker er avgiftsfritt, se SKD 260308 - "Merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner". Fritaket er avgrenset på den måten at publikasjoner som i dagligtale anses som bøker faller utenfor fritaket og blir avgiftspliktig. Eksempler på bøker som omfattes av fritaket (listen er ikke uttømmende):

  • foreningens årbøker
  • foreningens årsberetninger
  • kursbrev i brevkurs (annet undervisningsmateriell er avgiftspliktig)

  En avgiftsfri bok kan leveres uten mva fra trykkeriet når oppdragsgiveren er en organisasjon som skal dele ut opplaget av boken gratis eller at salget og uttak av boken innenfor avgiftsområdet, ikke overstiger 140 000, se mval. § 2-1.

  Stikkord:

  • kampprogram,
  • medlemsblad,
  • mva foreninger,
  • program,
  • moms,
  • merverdiavgift,
  • omsetning,
  • ukeblad,
  • magasin,
  • fagtidsskrift,
  • faglig ukeblad,
  • nye,
  Salg - Tidsskrifter og bøker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan