Ideelle organisasjoner og foreninger

Ideelle organisasjoner - Unntak

Salg - Kioskvarer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Servering - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Bruktbutikker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Musikkinstrumenter - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Gjenstander av ubetydelig verdi eller til betydelig overpris - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Avgiftsunntatte tjenester

Salg - Enkeltstående salg og kortvarige arrangementer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Dugnad - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Sponsorinntekter og reklamevirksomhet - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Tidsskrifter og bøker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3100 Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Tidsskrift

Salg av tidsskrifter til forbruker er avgiftsfritt i henhold til SKD 260308 - "Merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner" når:

  • Minst 80 % av opplaget selges til betalende abonnenter, eller deles ut til foreningsmedlemmer
  • Foreningsmedlemmene må betale kontingent til foreningen
  • Foreningen må være utgiver av tidsskriftet

I utgangspunktet leveres tidsskriftet inklusive mva fra trykkeriet, men når mottaker av tidsskriftet er omfattet av overnevnte unntak kan man få levert tidsskriftene uten mva fra trykkeriet.

Årsmeldinger, årbøker og andre bøker

Salg av bøker til forbruker er avgiftsfritt, se SKD 260308 - "Merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner". Fritaket er avgrenset på den måten at publikasjoner som i dagligtale anses som bøker faller utenfor fritaket og blir avgiftspliktig. Eksempler på bøker som omfattes av fritaket (listen er ikke uttømmende):

  • foreningens årbøker
  • foreningens årsberetninger
  • kursbrev i brevkurs (annet undervisningsmateriell er avgiftspliktig)

En avgiftsfri bok kan leveres uten mva fra trykkeriet når oppdragsgiveren er en organisasjon som skal dele ut opplaget av boken gratis eller at salget og uttak av boken innenfor avgiftsområdet, ikke overstiger 140 000, se mval. § 2-1.

Stikkord: kampprogram, medlemsblad, mva foreninger, program, merverdiavgift, moms, omsetning, ukeblad, magasin, faglig ukeblad, fagtidsskrift, nye

Uttak til veldedige formål (vederlagsfrie varer og tjenester)

Generelle innkjøp

Lønn ideelle organisasjoner og foreninger

Pengegaver gitt direkte til enkeltpersoner som utfører arbeid for organisasjonen

Mottatte pengegaver

Tilskudd