PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Uttak til veldedige formål (vederlagsfrie varer og tjenester)

  Ideelle organisasjoner og foreninger

  • K3160 Uttak av varer, avgiftsfritt
  • K3170 Uttak av tjenester, avgiftsfritt
  • MVA5 - innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %

  Merverdiavgift

  Uttak av vederlagsfrie tjenester fra egen merverdiavgiftspliktig virksomhet er fritatt for merverdiavgift dersom det skal brukes til veldedige formål, se mval. § 6-19 (1).

  Hovedregelen er at utdeling av varer og tjenester i reklameøyemed er avgiftspliktig uttak, se mval. § 3-23 d. Fritaket for uttak av tjenester for veldedige og allmennyttige organisasjoner gjelder kun i de tilfeller der den vederlagsfrie tjenesten ikke ytes som en reklametjeneste. Se undertema Salg - Sponsorinntekter og reklamevirksomhet - Veldedige og allmennyttige organisasjoner for mer om avgiftsplikten for slike tjenester.

  Dersom en merverdiavgiftspliktig virksomhet gir vederlagsfrie varer og tjenester til frivillige organisasjoner som ledd i en nødhjelpsaksjon ved en naturkatastrofe, er dette avgiftsfritt, se mval. § 6-19 (3).

  Dokumentasjonskrav

  For krav til dokumentasjon ved uttak av varer og tjenester som gis som gave til veldedige og allmennyttige institusjoner, se bff. § 5-7 og 5-1-1.

  Skatt

  Uttak av vederlagsfrie varer og tjenester som blir gitt til veldedige formål er skattepliktig, se sktl. § 5-2, og skal derfor bokføres som en ikke fradragsberettiget kostnad.

  Stikkord:

  • fradragsrett sponsor,
  • frivillige organisasjoner,
  • gave sponsing,
  • maturkatastrofer,
  • mva foreninger,
  • nødhjelp,
  • sponsing,
  • sponsor,
  • sponsor gave,
  • sponsorgave,
  • sponsorkostnader,
  • sponsorstøtte,
  • veldedighet,
  • presang,
  • moms,
  • merverdiavgift,
  • kostand,
  • omkostning,
  Uttak til veldedige formål (vederlagsfrie varer og tjenester)
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan