PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Omsetning - adgang til enkeltstående idrettsarrangement

  Idrettsarrangementer mv.

  • K3200 Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt
  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Omsetning av tjenester som gir rett til å overvære (være tilstede) enkeltstående idrettsarrangementer er utenfor loven, se mval. § 3-8 (1). Ved vurdering om det foreligger et idrettsarrangement eller ei vil utgangspunktet være om det er en type aktivitet som drives av særforbundene tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite. Andre kjente arrangementer som omfattes av unntaket er bilsport- og travarrangement. Unntaket fra mva gjelder under følgende forutsetninger:

  • idrettsarrangementet ikke blir arrangert mer enn en gang per år og heller ikke i to eller flere år på rad f.eks. et norgesmesterskap arrangeres ofte hvert år, men vanligvis av ulike idrettslag fra et år til et annet. Et idrettslag som arrangerer norgesmesterskap ett år vil således anses å arrangere et enkeltstående arrangement og vil i utgangspunktet følgelig ikke bli avgiftspliktig for arrangementet. Det er altså ikke arrangementet isolert sett som er avgjørende, men den enkelte arrangørs befatning med arrangementet.
  • at avgiftssubjektet ikke er registreringspliktig for tjenester som gir noen rett til å overvære idrettsarrangementer

  Unntak

  Det foreligger enkelte unntak til hovedregelen om at enkeltstående idrettsarrangementer er unntatt fra loven.

  Stikkord:

  • bilsport,
  • fotballkamper,
  • idrettsarrangementer,
  • idrettslag,
  • inngangsbilletter,
  • langrenn,
  • sportsarrangementer,
  • salg,
  • idrettsorganisasjon,
  • sport,
  • enk,
  Omsetning - adgang til enkeltstående idrettsarrangement
  390 1321 98 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan