Omsetning - adgang til enkeltstående idrettsarrangement

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3200 Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt
Kredit
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning av tjenester som gir rett til å overvære (være til stede) enkeltstående idrettsarrangementer er utenfor loven, se mval. § 3-8 (1). Ved vurdering om det foreligger et idrettsarrangement eller ei vil utgangspunktet være om det er en type aktivitet som drives av særforbundene tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite. Andre kjente arrangementer som omfattes av unntaket er bilsport- og travarrangement. Unntaket fra mva gjelder under følgende forutsetninger:

  • idrettsarrangementet ikke blir arrangert mer enn en gang per år og heller ikke i to eller flere år på rad f.eks. et norgesmesterskap arrangeres ofte hvert år, men vanligvis av ulike idrettslag fra et år til et annet. Et idrettslag som arrangerer norgesmesterskap ett år vil således anses å arrangere et enkeltstående arrangement og vil i utgangspunktet følgelig ikke bli avgiftspliktig for arrangementet. Det er altså ikke arrangementet isolert sett som er avgjørende, men den enkelte arrangørs befatning med arrangementet.
  • at avgiftssubjektet ikke er registreringspliktig for tjenester som gir noen rett til å overvære idrettsarrangementer

Unntak

Det foreligger enkelte unntak til hovedregelen om at enkeltstående idrettsarrangementer er unntatt fra loven.

  • I 2010 ble gjennomført en utvidet avgiftsplikt på idrettsområdet og innført avgiftsplikt med redusert sats på tjenester som gjelder rett til å være til stede på idrettsarrangementer med en omsetning av tjenester på over kr 3 000 000, se mval. § 2-1 (2), som ikke er enkeltstående arrangementer, se MVA-håndboken
  • De to øverste divisjonene i fotball og den øverste divisjonen i ishockey er mva-pliktig etter mval. § 2-1 (1), jf. § 2-1 (2).
  • Dersom arrangør allerede er avgiftspliktig for tjenester som gir noen rett til å overvære idrettsarrangementer vil også et enkeltstående arrangement bli omfattet av avgiftsplikten, se MVA-håndboken
Stikkord: bilsport, fotballkamper, idrettsarrangementer, inngangsbilletter, langrenn, idrett, sport, salg, enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende

Omsetning og formidling - rett til å overvære idrettsarrangementer