PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Elektroniske tjenester - Mottaker er innenfor mva-området

  Innførsel og utførsel - varer og tjenester

  • MVASpesiell avgiftsbehandling, se kommentar

  Generelt

  En fjernleverbar tjeneste er tjenester hvor utførelsen av tjenesten ikke kan knyttes til et bestemt fysisk sted, se mval. § 1-3 bokstav i. Elektroniske tjenester er fjernleverbare tjenester som leveres over internett, de kan ikke anskaffes uten informasjonsteknologi og leveringen av tjenestene er hovedsakelig automatiserte, se mval. § 1-3 bokstav j.

  Eksempler på slike tjenester er programvare fra Apple, e-bøker fra Amazon og online-dataspillet World of Warcraft. For en mer utfyllende liste, se SKD 010711.

  Merverdiavgift

  Avgiftsmessig behandling avhenger om partene i transaksjonen er innenfor eller utenfor mva-området og om tjenesten skjer via fast terminal innenfor eller utenfor mva-området.

  Avgiver og mottaker av tjenesten er innenfor mva-området

  Avgiftsmessig behandling følger mval. § 3-1 (1) og mottaker av tjenesten har rett til fradrag i mva dersom tjenesten er til bruk i den registrerte virksomheten, se mval. § 8-1.

  Avgiver er utenfor mva-området og mottaker av tjenesten er innenfor mva-området

  Den elektroniske tjenesten fra avgiver utenfor mva-området er ikke mva-beregnet ved ankomst mva-området. Mottakeren, næringsdrivende eller offentlig virksomhet, av den elektroniske tjenesten skal beregne og innbetale utgående avgift gitt at tjenesten er mva-pliktig ved snudd avregning, se mval. § 3-30 (1), (2), (3). Beregningsgrunnlaget som skal legges til grunn for beregning av den utgående avgiften er regulert i mval. § 4-12 (1). Når mottakeren anskaffer den elektroniske tjenesten til bruk i avgiftspliktig virksomhet, vil de ha rett til fradrag for inngående mva, se mval. § 8-1.

  Avgiver er utenfor mva-området og mottaker av tjenesten er innenfor mva området - Fast terminal utenfor mva-området

  Når mottaker hjemmehørende i mva-området mottar en tjeneste fra en avgiver som er utenfor mva-området via fast terminal utenfor mva-området skal det ikke beregnes avgift på kjøpet for mottaker, se mval. § 3-30 (5).

  Avgiver er utenfor mva-området og mottaker av tjenesten er en privatperson innenfor mva-området

  Når mottaker er en privat person eller andre mottakere enn næringsdrivende eller offentlig virksomhet og mottar elektronisk tjeneste fra avgiver utenfor mva-området, vil avgiveren fakturere tjenesten med mva, se mval. § 3-30 (4). Fakturering med mva forutsetter at tjenesten er mva-pliktig i mva-området. Mva-plikten for salg til private ble innført fra 1. juli 2011. Ansvaret for beregning og betaling av norsk merverdiavgift skal ligge hos tilbyderen av elektroniske tjenester. Tilbyder kan registrere seg via en forenklet registreringsordning på Skatteetatens nettsted voesnorway.com. Den forenklede registreringsordningen har store likheter med de reglene medlemslandene i EU har hatt siden 2003.

  Stikkord:

  • fjernleverbar tjeneste,
  • omvendt avgiftsplikt,
  • reverse charge,
  • mva,
  Elektroniske tjenester - Mottaker er innenfor mva-området
  289 1180 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan