PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp utenfor merverdiavgiftsområdet - Generelt

  Innførsel og utførsel - varer og tjenester

  • MVASpesiell avgiftsbehandling, se kommentar

  Generelt

  I mval. § 1-3 første ledd bokstav i, er fjernleverbare tjenester definert som tjenester der utførsel eller levering etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted. Avgiftsplikt oppstår når tjenesten leveres til mottaker som er næringsdrivende hjemmehørende i merverdiavgiftsområdet eller offentlig virksomhet hjemmehørende i merverdiavgiftsområdet, dvs. stat, kommune og institusjon som eies eller drives av stat eller kommune i Norge. Det forutsettes at tjenesten er avgiftsplikt i avgiftsområdet, se mval. § 3-30 (2). Hvor avgiften skal betales er omhandlet i mval. § 3-30, mens hvem som skal betale er regulert i mval. § 11-3.

  Merverdiavgift

  Snudd avregning betyr at det er kjøperen - og ikke selgeren - som skal være ansvarlig for å beregne og betale merverdiavgift av vederlaget.

  Tjenester

  Fjernleverbare tjenesten fra selger utenfor mva-området er ikke mva-beregnet ved ankomst mva-området. Mottakeren, næringsdrivende eller offentlig virksomhet, av tjenesten skal beregne og innbetale utgående avgift ved snudd avregning, gitt at tjenesten er mva-pliktig innenfor mva-området, se mval. § 3-30 (1), (2) og (3). Beregningsgrunnlaget som skal legges til grunn for beregning av den utgående avgiften er i mval. § 4-12 (1). Når mottakeren anskaffer tjenesten til bruk i avgiftspliktig virksomhet vil de ha rett til fradrag for inngående mva, se mval. § 8-1.

  Er mottakeren ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal merverdiavgift først beregnes og betales når de samlede kjøp for en termin overstiger 2 000 kroner, merverdiavgift ikke medregnet, se mval. § 11-3 (1). Dersom mottakeren er registrert i Merverdiavgiftsregisteret gjelder det ingen beløpsgrense.

  Det skal også beregnes mva ved snudd avregning når næringsdrivende og offentlig virksomhet kjøper klimakvoter, se mval. § 11-1 (2).

  For bokføringen, se temaet «Fjernleverbare tjenester - snudd avregning (reverse charge) -> Fjernleverbare tjenester - snudd avregning».

  Varer

  Ved innførsel av varer til mva-området skal det beregnes mva, se mval. § 3-29. Betalt mva ved innførsel av varer gir rett til fradrag i mva dersom varen benyttes i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1. Se egne temaer om «Bokføring av innførselsmva» og «MVA-meldingen».

  Dersom varen benyttes i virksomhet som er unntatt fra loven, er det ikke anledning til å fradragsføre inngående merverdiavgift, se UTV 2011/1611.

  Unntak

  Det er noen unntak til mval. § 3-29. Det skal bl.a. ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av varer som er nevnt i merverdiavgiftsloven kapittel 7.

  Stikkord:

  • fjernkjøp,
  • import,
  • import bildeler,
  • importavgift,
  • importavgifter,
  • importmoms,
  • innførsel,
  • innførselsmoms,
  • innkjøp av varer utland,
  • kjøp over internett,
  • kjøp utland,
  • nettbutikk,
  • nettkjøp,
  • omvendt avgiftsplikt,
  • reklameoppdrag,
  • reverse charge,
  • tjenester utland,
  • utenlandskjøp,
  • kmva,
  • moms,
  • mva,
  • kjøp,
  Kjøp utenfor merverdiavgiftsområdet - Generelt
  289 1176 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan