PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg utenfor merverdiavgiftsområdet - Generelt

  Innførsel og utførsel - varer og tjenester

  • K3100 Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri
  • K3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri
  • K3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftsfri
  • K3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg
  • MVA52 - Utførsel av varer og tjenester, 0%

  Merverdiavgift

  Salg av varer, utleie og salg av tjenester til mottaker utenfor mva-området er utførsel, og det skal ikke beregnes utgående mva, se mval §§ 6-21 og § 6-22 samt fmva. §§ 6-21-1 og 6-22-1. Betingelsen er at varen eller tjenesten er til bruk fullt utenfor mva-området. Inn under fritaket kommer også utførsel av varer til Svalbard og Jan Mayen siden dette er utenfor norsk merverdiavgiftsområde etter mval. § 1-2 annet ledd.

  Når det gjelder frakt knyttet til salget se nærmere «Godstransport».

  Stikkord:

  • eksport,
  • fjernsalg,
  • nettbutikk,
  • nettsalg,
  • omsetning utland,
  • oppdrag utland,
  • reklameoppdrag,
  • salg over internett,
  • salg utland,
  • tjenester utland,
  • utførsel,
  • kmva,
  • salg,
  • moms,
  • mva,
  • sport,
  • ks,
  Salg utenfor merverdiavgiftsområdet - Generelt
  289 1180 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan