Innleie av arbeidskraft

Innleie arbeidskraft - fjernleverbar

Konto
6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig
Debet

Merverdiavgift

Skattedirektoratet har uttalt at utleie av arbeidskraft er en tjeneste som kan fjernleveres. Innleier skal derfor beregne utgående merverdiavgift på fakturabeløpet dersom det leies utenlandsk arbeidskraft (snudd avregning). Avgiftspliktige virksomheter har fradrag for inngående merverdiavgift og kan dermed kreve den beregnede utgående merverdiavgiften tilbake på mva-meldingen etter reglene i mva-lovens kapittel 8. En utenlandsk utleier vil ikke ha registreringsplikt for merverdiavgift i Norge i slike tilfeller. Se SKD 240901 for mer informasjon.

Se også temaet Fjernleverbare tjenester - snudd avregning.

Stikkord: arbeidsassistanse, arbeidslønn, arbeidsutleie, omvendt avgiftsplikt, rekrutteringskostnader, reverse charge, utenlandske tjenester, utleid arbeidskraft, arbeidsvederlag, leasing, kostand, omkostning, reverce charge

Anskaffelser til innleide arbeidstakere