Intern kontroll forskriften

NUES - Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Se nærmere om dette i «Eierstyring og selskapsledelse».

Stikkord: foretak