Innledning

Lovgivning

Armlengdeprinsippet

Opplysnings- og dokumentasjonsplikt (tidl. oppgavepliktig)

Konsekvenser og sanksjoner

Nærstående

Prisingsmetoder

Påslag / fortjeneste

Sentralisert konsernintern tjenestyting

Rentebegrensning

Aktuelle maler

Land-for-land-rapportering

Se temaet om skattemessig krav knyttet til land-for-land rapportering.

Se også rapport til Finansdepartementet fra arbeidsgruppen for Land-for-land rapportering og forskrift om land-for-land-rapportering.

Stikkord: land for land, land for land rapportering, transfer pricing, internprising

Andre verktøy og øvrig informasjon

Merverdiavgift ved interessefelleskap

BEPS

CCCTB - Common Consolidated Corporate Tax Base