PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Inventar til bruk i virksomheten

  Inventar

  • D1250 Inventar
  • MVA1 - Fradrag for inngående mva, 25%
  Satser
  Aktivering

  Regnskapsmessig skal man i teorien aktivere alle innkjøp som har en levetid lenger enn et år og avskrive det over levetiden. Små foretak kan imidlertid velge å legge de skattemessige kriteriene til grunn, sktl. § 14-40, og kostnadsføre varige driftsmidler dersom inngangsverdien er under kr 15 000 eller med en levetid på under 3 år. Det er generell praksis å legge de skattemessige vurderingskriteriene til grunn for aktivering eller kostnadsføring.

  Ved vurdering av anskaffelsens beløp i forhold til grensen på kr 15 000, skal alle kjøp som kan relateres til investeringen tas med. Dvs. at ved kjøp av flere produkter samtidig og/eller tilhørende tjenester, skal kostnadene ses under ett, selv om de kanskje ikke kommer på samme faktura.

  Varige driftsmidler skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Lineær avskrivning basert på estimert levetid for driftsmidlet er mest benyttet, men skattemessige saldoavskrivninger, kan benyttes hvis avskrivningsmetoden gir en fornuftig periodisering. Se NRS 8.4.3.2.1.

  Temaet tar for seg kostnadsføring og aktivering ved innkjøp av inventar.

  Merverdiavgift

  Det er rett til fradrag for innkjøp av inventar til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1. Inventar omfatter blant annet:

  • Innredning og kjøp av inventar til kontorlokaler, bedriftslegekontor, kantine (spiserom) og påbudt utstyr til tilfluktsrom. Gjelder også hjemmekontor under forutsetning at inventaret er bedriftens eiendom.
  • Kjøp av AV-utstyr (audiovisuelt).
  • Kjøp av kildevannskjøler og kaffeautomat plassert i bedriftskantine gir fradragsrett, se KL 4853.
  • Kjøp av utstyr til alpinanlegg

  For innkjøp av inventar som faller inn under definisjonen av kapitalvarer, se mval. § 9-1 (2) a, må fradragsført inngående mva vurderes i forhold til inventarets bruk over en lengre periode iht. mval. § 9-5 (1).

  Unntak

  Det foreligger ikke rett til fradrag i mva for innkjøp av inventar som er å anse som en naturalytelse, se mval. § 8-3 (1) (d). I tillegg må man ta hensyn til at dersom man skal ha rett til fradrag i mva når beløpet er over 10 000 må betaling skje via bank eller selskap med rett til å drive betalingsformidling, se mval. § 8-8.

  Bokføring

  Hvis innkjøpet ikke går inn under reglene for aktivering, kan kjøpet kostnadsføres direkte mot konto 6540 Inventar.

  Stikkord:

  • aktivering møbler,
  • arbeidslampe,
  • bestikk,
  • bordlampe,
  • brannsafe,
  • brusautomat,
  • butikkinnredning,
  • butikkinventar,
  • dataskjerm,
  • dekketøy,
  • drone,
  • engangsbestikk,
  • fjernsyn,
  • fjernsynsapparat,
  • flatskjerm,
  • forretningslokaler,
  • fotokamera,
  • fotolinse,
  • fotoutstyr,
  • fryser,
  • glass,
  • hengelås,
  • hvitevarer,
  • hyller,
  • høytaler,
  • innredning lokaler,
  • inventar,
  • julegran,
  • julelys,
  • julepynt,
  • juletre,
  • juletrelys,
  • kaffeautomat,
  • kaffekanne,
  • kaffekopper,
  • kaffemaskin,
  • kamera,
  • kamerautstyr,
  • kantineutstyr,
  • kjøkkenmaskin,
  • kjøkkenutstyr,
  • kjøledisk,
  • kjøleskap,
  • kleshenger,
  • komfyr,
  • kontorinventar,
  • kontorlampe,
  • kontorlokaler,
  • kontormøbler,
  • kontorpult,
  • kontorstoler,
  • kopper,
  • kopper og kar,
  • lagerreoler,
  • lamper,
  • luftfukter,
  • luftrenser,
  • lydanlegg,
  • lysarmatur,
  • markiser,
  • monitor,
  • musikkanlegg,
  • møbler,
  • nøkkelskap,
  • oppvaskmaskin,
  • pappkrus,
  • parabol,
  • pengeskap,
  • persienner,
  • plastbeger,
  • plastbestikk,
  • postkasse,
  • presenninger,
  • reoler,
  • reservedeler,
  • safe,
  • satelittfjernsyn,
  • skrivebord,
  • sofaer,
  • solavskjerming,
  • spiserom,
  • stekeovn,
  • sterioanlegg,
  • strykebrett,
  • telefonsentral,
  • tepper,
  • termokanne,
  • termos,
  • TV,
  • tv apparater,
  • tv kanne,
  • tv-kanne,
  • tørkestativ,
  • tørketrommel,
  • vareautomat,
  • vaskemaskin,
  • vedovn,
  • videokamera,
  • vinglass,
  • kvit,
  • tlf,
  • tv,
  • kmva,
  • ks,
  Inventar til bruk i virksomheten
  352 1256 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan