PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Leie av inventar

  Inventar

  • D6410 Leie inventar
  • MVA1 - Fradrag for inngående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Det foreligger rett til fradrag i mva for leie av inventar til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  Inventar omfatter blant annet:

  • Innredning til kontorlokaler, bedriftslegekontor, kantine og påbudt utstyr til tilfluktsrom. Gjelder også hjemmekontor under forutsetning at inventaret er bedriftens eiendom.
  • Leie av AV-utstyr (audiovisuelt).
  • Leie av kildevannskjøler og kaffeautomat plassert i bedriftskantine gir fradragsrett, se KL 4853.

  Bokføring

  En alternativ kostnadskonto som kan benyttes ved bokføring av leiekostnader er konto 6490 Annen leiekostnad.

  Stikkord:

  • alarmutstyr,
  • brusautomat,
  • butikkinnredning,
  • fjernsyn,
  • inventar,
  • kaffeautomat,
  • kaffemaskin,
  • kontorinventar,
  • kontormøbler,
  • kontorstol,
  • kortautomat,
  • kortterminal,
  • lagerreoler,
  • leasing,
  • leie møbel,
  • leie møbler,
  • luftfukter,
  • luftrenser,
  • parabol,
  • presenning,
  • satelittfjernsyn,
  • servicekontrakt,
  • telefonsentral,
  • terminalleie,
  • vareautomat,
  • tlf,
  • tv,
  Leie av inventar
  356 1256 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan