PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg og utleie av inventar

  Inventar

  • K3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - Utgående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Salg og utleie av inventar er en avgiftspliktig tjeneste og skal beregnes med alminnelig sats, se mval. § 3-1 og mval. § 5-1 (1).

  Unntak

  For utleie/leasing av inventar der leasingavtale avbrytes har Skattedirektoratet i et fellesskriv, UTV 2013/142, uttalt av det ikke skal svares merverdiavgift på "restkravet".

  Skattedirektoratet uttalte følgende angående avgiftsbehandling ved sluttoppgjør for leasingavtaler:

  ”Hvor avtalen avbrytes, typisk pga. mislighold, vil et slikt oppgjør gjerne omfatte et ”restkrav” som tilsvarer leie for den gjenværende del av leasingperioden fratrukket leasingobjektets verdi ved tilbakelevering. Avgiftsmyndighetene har opprinnelig forutsatt at dette beløpet er avgiftspliktig. Imidlertid fant man for en tid tilbake å samtykke i at utleasere unnlot å beregne merverdiavgift av beløpet. "

  Spørsmålet om hvordan man skal avgiftshåndtere "restkravet" har kommet opp i forbindelse med at dette fritaket var blant de fritak som falt bort ved revisjonen av merverdiavgiftsloven i 2009.

  I uttalelsen presiseres det også at merverdiavgift ikke skal svares på ”restkrav” som er påløpt eller gjort opp mellom 1. januar 2010 og tidspunktet for dette fellesskrivet.

  Bokføring

  Ved inntektsføring av salg eller utleie av inventar er det flere alternative inntektskontoer som kan benyttes. To alternative kontoer er konto 3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig og konto 3611 Leieinntekter andre varige driftsmidler, avgiftspliktig. Det må ut i fra inntektens art, vurderes hvilken inntektskonto som skal benyttes.

  Stikkord:

  • brusautomater,
  • fjernsyn,
  • fjernsynsapparat,
  • flatskjerm,
  • fotokamera,
  • inventar,
  • kaffeautomater,
  • kamera,
  • kontorinventar,
  • kontormøbler,
  • kontorstoler,
  • luftfukter,
  • luftrenser,
  • møbler,
  • presenninger,
  • reservedeler,
  • satelittfjernsyn,
  • servicekontrakt,
  • TV,
  • vareautomater,
  • leasing,
  • tv,
  • salg,
  • kaffeautomat,
  Salg og utleie av inventar
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan