Regnskapsføring

Konto
1350 Andre aksjer, norske
Debet

Investering i aksjer eller eiendeler som er en langsiktig, strategisk plassering klassifiseres som anleggsmidler i balansen.

Stikkord: kommandittselskap, anleggsmiddler, anleggsaktiva

Vurderingsregler

Fritaksmetoden

Nedskrivning av aksjer

Noteopplysninger