Hva omfattes?

Regnskapsføring

Vurderingsregler

Merverdiavgift

Noteopplysninger

Se nærmere krav i notesjekklisten.

Stikkord: noteoppstillinger, noteinformasjon, selskap, bedrift