Hva er et datterselskap?

Regnskapsføring

Merverdiavgift

Omsetning av aksjer er ifølge mval § 3-6 unntatt fra mva-plikt. Det påløper derfor ikke mva på aksjekjøp.

Det kan imidlertid være mva på omkostninger knyttet til aksjekjøpet, derunder kostnader til revisor, advokat og annen konsulentbistand. Fradragsretten for transaksjonskostnader må vurderes konkret i det enkelte tilfellet.

Stikkord: moms, mva, datterforetak

Noteopplysninger