Hva er et datterselskap?

Regnskapsføring

Merverdiavgift

Noteopplysninger

Krav til noteinformasjon angis i rskl. §§ 7-15, 7-16, 7-22 og 7-36. Se nærmere krav i notesjekklisten i punktet "Finansielle anleggsmidler/Investering i datterselskap (DS)"/"Investering i DS, TS eller FKV etter egenkapitalmetoden eller bruttometoden".

Stikkord: noteoppstillinger, noteinformasjon, datterforetak