Salg - næringsmidler

MVA
31 Utgående mva, 15 %
Konto
3040 Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftspliktig, middels sats
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning av landbruksprodukter som kan konsumeres og selges direkte til forbruker uten at det er en del av en serveringstjeneste avgiftsberegnes med satsen for næringsmidler, se mval. § 5-2.

Unntak

Det er en del unntak til hovedregelen (listen er ikke uttømmende):

Salg av blant annet følgende varer skal legge alminnelig sats til grunn, se mval. § 5-1:

  • Såkorn og settepoteter
  • Levende dyr til slakting
  • Melk til meierier
  • Egg og korn til mottakssentral
  • Avling på rot
  • Ved og tømmer
  • Dyrefor
Stikkord: bær, epler, frukt, gartner, jordbær, moms middels sats, mva middels sats, selvplukk, mva, merverdiavgift, moms, omsetning, landbruk