PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Innkjøp til bruk i jordbruk og skogbruk

  Jordbruk og skogbruk

  • D4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy avgiftssats
  • D6559 Annet driftsmateriale
  • D6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr
  • D6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Det foreligger rett til fradrag i mva for innkjøp til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1. Eksempler på innkjøp som omfattes av bestemmelsen er:

  • kjøp av medisiner til husdyr
  • inseminasjon
  • anskaffelse av såvarer
  • anskaffelse av plantevernmidler
  • anskaffelse av fôr
  • vedlikehold av driftsmidler
  • anskaffelse av hogstutstyr

  Stikkord:

  • gartner,
  • korn,
  • landbruk,
  • plantemidler,
  • primærnæringer,
  • kjøp,
  Innkjøp til bruk i jordbruk og skogbruk
  429 1408 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan