PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp - fast eiendom

  Jordbruk og skogbruk

  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Kjøp av fast eiendom er unntatt fra loven, se mval. § 3-11

  Stikkord:

  • driftsbygning,
  • gårder,
  • jordbruk,
  • jordbrukseiendom,
  • landbruk,
  • landbrukseiendom,
  • primærnæringer,
  • skogbruk,
  • skogbrukseiendom,
  • ks,
  • kjøp,
  Kjøp - fast eiendom
  329 1231 91 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan