Innledning

Regnskap

Merverdiavgift

Skatt

Maler og sjekklister

Kontoplan for landbruksregnskap

NIBIO utvikler og og vedlikeholder standarder for produktkoder for norske landbruksprodukter, driftsgreinkoder for driftsformer i norsk landbruksproduksjon og kontoplan for landbruksregnskap.

Stikkord: jordbruk, landbruk

Andre nyttige nettsteder