Innledning

Regnskap

Merverdiavgift

 • Generelt om merverdiavgift i jord- og skogbruk

Kjøp og leie av varer og tjenester

 • Blinking av trær
 • Fangdammer
 • Forpaktning
 • Forsikring av virksomheten
 • Frukt og bær
 • Gjødsel
 • Hagebruk
 • Handelsplass/stand
 • Inseminasjon og bedekning
 • Kranselag
 • Medisin til dyr
 • Melkekvote - kjøp | separat leie | leie sammen med leid landbrukseiendom
 • Motorsag - kjøp og drift
 • Plantevernmidler
 • Råvarer, driftsmateriale og ustyr
 • Tjenester
 • Traktor
 • Verneutstyr - anskaffelse | rens og vask

Salg, utleie og uttak av varer og tjenester

 • Avløserlag
 • Buskap
 • Direkte til forbruker
 • Frukt og bær
 • Handelsplass/standplass
 • Honning
 • Inseminasjon og bedekning
 • Jakt- og fiskerettigheter
 • Medisin til dyr
 • Melkekvote - separat salg | sammen med landbrukseiendom | separt utleie | utleie sammen med landbrukseiendom
 • Melkeoppgjør - salg til meieri
 • Næringsmidler
 • Oppstalling av hest
 • Virke fra allmenninger
 • Uttak av varer | uttak av melk til egen husholdning | krav til spesifikasjon av uttak
 • Ved

Fast eiendom

 • Anleggsbidrag
 • Bygninger
 • Ekspropriasjon
 • Fallrettigheter - salg og utleie
 • Fast eiendom - kjøp | leie | utleie | salg | oppføring og påkostning
 • Gjerde - oppføring og vedlikehold av gjerde
 • Gårdsveier og gårdsplasser
 • Parkeringsplasser - utleie
 • Planering av jordbrukseiendom
 • Realisasjon - jord- og skogbruk
 • Reparasjon og vedlikehold av utstyr
 • Seterbygninger
 • Justering av inngående mva
 • Våningshus

Annet

 • Avlingsskadeerstatning
 • Fordeling av mva ved kombinert bruk
 • Fri bruk av arbeidstøy
 • Fri bruk av uniform
 • Skogfond
Stikkord: moms, mva, landbruk

Skatt

Maler og sjekklister

Kontoplan for landbruksregnskap

Andre nyttige nettsteder