PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Oppføring og påkostning - fast eiendom

  Jordbruk og skogbruk

  • D1140 Jordbrukseiendommer
  • D1145 Skogbrukseiendommer
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Det foreligger rett til fradrag i mva ved kjøp eller oppføring av driftsbygninger på landbrukseiendom til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  Unntak

  Det foreligger noen unntak til hovedregelen (listen er ikke uttømmende):

  • Det foreligger ikke rett til fradrag for mva på materialer og arbeid som gjelder våningshus på gårdsbruk, se mval. § 8-3 (1) g. Årsaken er at våningshus på landbruks- eller skogeiendom har samme avgiftsmessig stilling som ethvert bygg bestemt til boligformål. Dog foreligger det rett til fradrag for kostnader til oppføring og vedlikehold av seter- og skogshusvære i jord- og skogbruk, dersom disse er avskrivbare driftsmidler etter skatteloven, se fmva. § 8-3-1.

  Stikkord:

  • driftsbygning,
  • grunnboring,
  • grunnundersøkelser,
  • gårder,
  • jordbrukseiendom,
  • landbruk,
  • landbrukseiendom,
  • oppføring av bygninger,
  • primærnæringer,
  • silo,
  • skogbrukseiendom,
  • ks,
  Oppføring og påkostning - fast eiendom
  428 1405 104 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan