Innledning

Regnskap

Regnskapsplikt

 • Generelt om regnskapsplikt
 • Regnskaps-, bokførings- og revisjonsplikt etter selskapsform
  • Foretak med bokføringsplikt
  • Foretak med årsregnskapsplikt

Skogbruk

Selv om en skogeiendom berører flere kommuner, kan skogeieren føre samlet regnskap for eiendommen.

Regnskapstema

Ved angivelse av den regnskapsmessige behandlingen har vi angitt kontering i henhold til kontoplan for landbruksregnskap.

Kjøp og leie av varer og tjenester

 • Avløser
 • Blinking av trær
 • Buskap
 • Fangdammer
 • Forpaktning
 • Forsikring av virksomheten
 • Frukt og bær
 • Gjødsel
 • Handelsplass/standplass
 • Inseminasjon og bedekning
 • Kranselag
 • Medisin til dyr
 • Melkekvote - kjøp | separat leie | leie sammen med landbrukseiendom
 • Motorsag
 • Plantevernmidler
 • Råvarer, driftsmateriale og utstyr
 • Tjenester
 • Traktor
 • Verneutstyr - anskaffelse | rens og vask

Salg, utleie og uttak av varer og tjenester

 • Allmenninger
 • Frukt og bær
 • Handelsplass/standplass
 • Honning
 • Jakt- og fiskerettigheter utleie | egenutnyttelse
 • Melk - direkte til forbruker
 • Melkekvote - separat salg | sammen med landbrukseiendom | separat utleie | utleie sammen med landbrukseiendom
 • Melkeoppgjør - salg til meieri
 • Næringsmidler
 • Uttak av varer | uttak av melk til egen husholdning | krav til spesifikasjon av uttak
 • Ved

Fast eiendom

 • Anleggsbidrag
 • Ekspropriasjon
 • Fallrettigheter - salg og utleie
 • Fast eiendom - kjøp | leie | utleie | salg | oppføring og påkostning
 • Gjerde - oppføring og vedlikehold
 • Gårdsveier og gårdsplasser
 • Parkeringsplasser - utleie
 • Planering av jordbrukseiendom
 • Reparasjon og vedlikehold av utstyr

Annet

 • Avlingsskadeerstatning
 • Avløsertilskudd
 • Fri bruk av arbeidstøy
 • Fri bruk av uniform
 • Hagebruk
 • Jordbruksfradrag
 • Skogfond
Stikkord: landbruk

Merverdiavgift

Skatt

Maler og sjekklister

Kontoplan for landbruksregnskap

Andre nyttige nettsteder