PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - næringsmidler

  Jordbruk og skogbruk

  • K3040 Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftspliktig, middels sats
  • MVA31 - utgående mva, 15%

  Merverdiavgift

  Omsetning av landbruksprodukter som kan konsumeres og selges direkte til forbruker uten at det er en del av en serveringstjeneste avgiftsberegnes med satsen for næringsmidler, se mval. § 5-2.

  Unntak

  Det er en del unntak til hovedregelen (listen er ikke uttømmende):

  Salg av blant annet følgende varer skal legge alminnelig sats til grunn, se mval. § 5-1:

  • Såkorn og settepoteter
  • Levende dyr til slakting
  • Melk til meierier
  • Egg og korn til mottakssentral
  • Avling på rot
  • Ved og tømmer
  • Dyrefor

  Stikkord:

  • bær,
  • epler,
  • frukt,
  • gartner,
  • jordbær,
  • landbruk,
  • moms middels sats,
  • mva middels sats,
  • primærnæringer,
  • selvplukk,
  • mva,
  • salg,
  • moms,
  Salg - næringsmidler
  429 1408 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan