Innledning

Jordbruksfradraget gir en skattebesparelse og utgjør et viktig element i optimaliseringen av næringsinntekt for primærnæring.

Jordbruksfradrag gis i alminnelig inntekt til skattytere som:

  • har hatt inntekt fra virksomhet i form av jordbruk, gartneri og/eller hagebruk, og/eller
  • har drevet bihold (honningproduksjon) og/eller pelsdyrhold som virksomhet, selv om virksomheten er drevet uten tilknytning til jordbruk, gartneri eller hagebruk.

Jordbruksfradrag gis ikke i inntekt fra skogbruk og reindrift.

Stikkord: landbruk

Skatt

Regnskap