PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Naturalytelse

  Juridiske tjenester

  • D5990 Annen personalkostnad
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
  • Lønn5280 Annen fordel i arbeidsforhold
  • Lønn5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Dekker arbeidsgiver arbeidstakerens saksomkostninger for forhold som ikke gjelder:

  • arbeidstaker har blitt tilkjent erstatning for sine saksomkostninger i en rettskraftig dom etter Tvisteloven § 20-2
  • arbeidsgiver dekker arbeidstakerens saksomkostninger i utenrettslig forlik eller avtale

  anses dette som dekning av private kostnader og må rapporteres på a-meldingen.

  A-meldingen

  Dersom arbeidsgiver dekker arbeidstakers saksomkostninger i forhold til rettskraftig dom eller utenrettslig forlik/avtale skal dette innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Det foreligger rett til fradrag i mva på saksomkostninger til bruk i den avgiftspliktige virksomheten, se mval. § 8-1.

  Unntak

  Det foreligger ikke rett til fradrag for mva på saksomkostninger man er blitt pålagt å erstatte, i de tilfeller saksomkostningene er fakturert fra motpartens advokat til tapende parts klient, se SKD 290502. Årsaken er at saksomkostningene ikke representerer et vederlag for utførte advokattjenester, mval. § 1-3 (1) a, men utgjør erstatning til motparten. Erstatningen anses ikke som en anskaffelse til bruk i egen avgiftspliktig virksomhet.

  Stikkord:

  • advokatbistand,
  • advokathonorar,
  • arbeidsgiverfinansiert rettshjelp,
  • bedriftsrådgivning,
  • juridisk bistand,
  • juridiske tjenester,
  • rettshjelp,
  • saksomkostninger,
  • honnorar,
  • foretak,
  • kommandittselskap,
  • kostnad,
  • frynsegode,
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan