PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - innland

  Juridiske tjenester

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Omsetning av juridiske tjenester skal beregnes med alminnelig sats, se mval. § 3-1 og mval. § 5-1. Omkostninger i forbindelse med reise, opphold og diett inngår i avgiftsgrunnlaget.

  Stikkord:

  • advokater,
  • advokatfirmaer,
  • advokatfullmektig,
  • advokathonorar,
  • advokattjenester,
  • bedriftsrådgiver,
  • bedriftsrådgivning,
  • juridisk bistand,
  • juridiske tjenester,
  • prosesskostnader,
  • salærer,
  • honnorar,
  • foretak,
  • kostand,
  • omkostning,
  • omsetning,
  Salg - innland
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan