PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - utland

  Juridiske tjenester

  • K3125 Salgsinntekt tjenester, utførsel, avgiftsfri
  • MVA52 - utførsel av varer og tjenester, 0 %

  Merverdiavgift

  Omsetning av tjenester som er helt til bruk utenfor mva-området er fritatt fra mva, se mval. § 6-22. I tillegg skal det ikke beregnes utgående mva på tjenester som kan fjernleveres og mottaker av tjenesten er næringsdrivende eller offentlig virksomhet hjemmehørende utenfor mva-området, se mval. § 6-22 (2).

  Advokattjenester som utføres utenfor mva-området for utenlandsk næringsdrivende og som ikke gjelder retts/voldgiftssaker for utenlandsk domstol, vil omfattes av fritaket for fjernleverbare tjenester, se mval. § 6-22 (2). Dersom advokattjenesten utføres til mottaker som ikke er næringsdrivende, vil man normalt bli omfattet av fritaket i mval. § 6-22 (1).

  Unntak

  Fritaket gjelder ikke for advokattjenester som er knyttet til rettsprosesser for norske domstoler, se FIN 091006 og SKD 290502, da utførelsen/levering av tjenesten er knyttet til et bestemt fysisk sted. Skjæringspunktet for når en tjeneste skal anses som forberedende og ikke knyttet til prosessen, bør være tidspunktet for når det tas formelt skritt for å starte en prosess f.eks. fremsettelse av stevning, begjæring av offentlig skifte, konkursbegjæring etc.

  Stikkord:

  • advokathonorar,
  • bedriftsrådgiver,
  • bedriftsrådgivning,
  • juridisk bistand,
  • juridiske tjenester,
  • honnorar,
  • foretak,
  • omsetning,
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan