Naturalytelse

Bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden

Kjøp av juridiske tjenester

Kjøp av utenlandske juridiske tjenester

Salg - innland

Salg - utland

MVA
52 Utførsel av varer og tjenester, 0 %
Konto
3125 Salgsinntekt tjenester, utførsel, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning av tjenester som er helt til bruk utenfor mva-området er fritatt fra mva, se mval. § 6-22. I tillegg skal det ikke beregnes utgående mva på tjenester som kan fjernleveres og mottaker av tjenesten er næringsdrivende eller offentlig virksomhet hjemmehørende utenfor mva-området, se mval. § 6-22 (2).

Advokattjenester som utføres utenfor mva-området for utenlandsk næringsdrivende og som ikke gjelder retts/voldgiftssaker for utenlandsk domstol, vil omfattes av fritaket for fjernleverbare tjenester, se mval. § 6-22 (2). Dersom advokattjenesten utføres til mottaker som ikke er næringsdrivende, vil man normalt bli omfattet av fritaket i mval. § 6-22 (1).

Unntak

Fritaket gjelder ikke for advokattjenester som er knyttet til rettsprosesser for norske domstoler, se FIN 091006 og SKD 290502, da utførelsen/levering av tjenesten er knyttet til et bestemt fysisk sted. Skjæringspunktet for når en tjeneste skal anses som forberedende og ikke knyttet til prosessen, bør være tidspunktet for når det tas formelt skritt for å starte en prosess f.eks. fremsettelse av stevning, begjæring av offentlig skifte, konkursbegjæring etc.

Stikkord: advokathonorar, bedriftsrådgiver, bedriftsrådgivning, juridisk bistand, juridiske tjenester, honnorar, foretak, omsetning