PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Hvilke anskaffelser omfattes av justeringsreglene?

  Justering av inngående mva

  Justeringsreglene omfatter kapitalvarer slik de er definert i merverdiavgiftsloven § 9-1 (2).

  Hva menes med "kapitalvarer"?

  1. Maskiner, inventar og andre driftsmidler der inngående merverdiavgift av kostpris utgjør minst kr 50 000, likevel ikke kjøretøyer som er fritatt for merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 6-7 (3).
  2. Fast eiendom som har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging der inngående merverdiavgift på kostnadene ved dette utgjør minst kr 100 000.

  I det følgende vil spørsmål rundt fast eiendom være gjenstand for fokus, slik at veiledningen avgrenses mot kapitalvarer som nevnt i pkt. 1 ovenfor.

  Drift, reparasjon og vedlikehold omfattes ikke. Som hovedregel samsvarer avgrensnignen mellom "drift, reparasjon og vedlikehold" og "ny-, på- eller ombygging" med tilsvarende skattemessig vurdering.

  Stikkord:

  • justeringsregler,
  • moms,
  • merverdiavgift,
  Hvilke anskaffelser omfattes av justeringsreglene?
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan