Beskrivelse

Det redegjøres for de sentrale forhold vedrørende justeringsreglene. Du finner også en sjekkliste og en veiledning hvor du kan gå gjennom sentrale spørsmål som må avklares, og fylle inn den informasjon man selv trenger for å ha en oversikt over tiltakene. I tillegg har vi utarbeidet en kalkulator for beregning av justeringsbeløp, «Eksempel på justering av merverdiavgift».

Stikkord: merverdiavgift, moms

Hva innebærer justeringsplikt?

Hvilke anskaffelser omfattes av justeringsreglene?

Når trer justeringsplikt/-rett inn?

Ett eller flere byggetiltak?

Når skal justeringen skje?

Justering ved tomme lokaler

Hvordan dokumenterer man justeringer?

Overføring av justeringsforpliktelse

Regnskapsmessig behandling

Dokumenter og eksempler

Særskilt for kommuner og fylkeskommuner - GKRS