Beskrivelse

Hva innebærer justeringsplikt?

Hvilke anskaffelser omfattes av justeringsreglene?

Når trer justeringsplikt/-rett inn?

Ett eller flere byggetiltak?

Justeringsreglenes beløpsgrense gjelder for hvert enkelt byggetiltak. Hva som utgjør ett eller flere byggetiltak kan ikke avgjøres generelt. For eksempel vil mindre på- eller ombygginger kunne utgjøre ett byggetiltak selv i de tilfeller arbeidet skjer på forskjellige lokaler.

Ved vurderingen av om det foreligger ett eller flere byggetiltak, er det relevant å se på om tiltaket gjelder samme byggetillatelse eller den samme hovedentreprisen. Videre er det relevant å se på om det dreier seg om et eller flere byggetrinn. Det vil som regel være naturlig å anse ulike byggetrinn som flere kapitalvarer.

Stikkord: justeringsregler, merverdiavgift, moms

Når skal justeringen skje?

Justering ved tomme lokaler

Hvordan dokumenterer man justeringer?

Overføring av justeringsforpliktelse

Regnskapsmessig behandling

Dokumenter og eksempler

Særskilt for kommuner og fylkeskommuner - GKRS