Beskrivelse

Hva innebærer justeringsplikt?

Som hovedregel er fradragsretten for inngående merverdiavgift (mva) endelig. Reglene om justeringsplikt i mval. § 9-1 til 9-5 er et viktig unntak fra denne hovedregelen.

Justeringsplikt innebærer at fradragsført inngående merverdiavgift må tilbakebetales helt eller delvis.

Stikkord: justeringsreglene, justeringsregler, merverdiavgift, moms

Hvilke anskaffelser omfattes av justeringsreglene?

Når trer justeringsplikt/-rett inn?

Ett eller flere byggetiltak?

Når skal justeringen skje?

Justering ved tomme lokaler

Hvordan dokumenterer man justeringer?

Overføring av justeringsforpliktelse

Regnskapsmessig behandling

Dokumenter og eksempler

Særskilt for kommuner og fylkeskommuner - GKRS