Beskrivelse

Hva innebærer justeringsplikt?

Hvilke anskaffelser omfattes av justeringsreglene?

Når trer justeringsplikt/-rett inn?

Ett eller flere byggetiltak?

Når skal justeringen skje?

Justering ved tomme lokaler

Hvordan dokumenterer man justeringer?

Krav i merverdiavgiftsforskriften § 9-1-2 (1) om "registrering på særskilt konto eller annen oppstilling". Kravet er at hver enkelt kapitalvare skal ha en oppstilling som viser de nødvendige opplysninger.

Stikkord: justeringsoversikt, justeringsregler, merverdiavgift, moms

Overføring av justeringsforpliktelse

Regnskapsmessig behandling

Dokumenter og eksempler

Særskilt for kommuner og fylkeskommuner - GKRS