PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Hvilke anskaffelser omfattes av justeringsreglene?

  Justering

  Justeringsreglene omfatter kapitalvarer slik de er definert i merverdiavgiftsloven § 9-1 (2).

  Hva menes med "kapitalvarer"?

  1. maskiner, inventar og andre driftsmidler der inngående merverdiavgift av kostpris utgjør minst 50.000 kroner, likevel ikke kjøretøyer som er fritatt for merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 6-7 (3).
  2. fast eiendom som har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging der inngående merverdiavgift på kostnadene ved dette utgjør minst 100.000 kroner

  I det følgende vil spørsmål rundt fast eiendom være gjenstand for fokus, slik at veiledningen avgrenses mot kapitalvarer som nevnt i pkt. 1 ovenfor.

  Drift, reparasjon og vedlikehold omfattes ikke. Som hovedregel samsvarer avgrensnignen mellom "drift, reparasjon og vedlikehold" og "ny-, på- eller ombygging" med tilsvarende skattemessige vurdering.

  Stikkord:

  • driftsmidler,
  • fast eiendom,
  • fast eiendom - bygg og anlegg i næring,
  • justering,
  • justeringsforpliktelse,
  • justeringsreglene,
  • justeringsregler,
  • driftsmiddel,
  Hvilke anskaffelser omfattes av justeringsreglene?
  279 1090 89 75 704

  Kontering

  Satser

  Kontoplan