PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Når trer justeringsplikt/rett inn?

  Justering

  Avgiftspliktige næringsdrivende skal justere inngående avgift når bruken av en kapitalvare endres, se mval. § 9-2 (1). Dette vil typisk være ny-, på-, eller ombygging av fast eiendom der kostnadene for det enkelte byggetiltak utgjør kr 400 000 ( 100 000 kr i merverdiavgift ) eller mer, se mval. § 9-1 (2) b. Således oppstår det ingen justeringsforpliktelse for vedlikehold, her gjelder de vanlige reglene for fradragsrett.

  For fast eiendom er justeringsperioden ti år regnet fra og med det året bygget eller anlegget ble fullført. Et byggetiltak anses fullført når det er utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, eller når det er tatt i bruk dersom slik attest eller tillatelse ikke er nødvendig, jf. mval. § 9-4 (2), andre punktum. Det er fra dette tidspunkt justeringsperioden på 10 år begynner å løpe. Se mer om tomme lokaler i eget underpunkt.

  Stikkord:

  • driftsmidler,
  • fast eiendom,
  • fast eiendom - bygg og anlegg i næring,
  • justering,
  • justeringsforpliktelse,
  • justeringsreglene,
  • justeringsregler,
  • driftsmiddel,
  Når trer justeringsplikt/rett inn?
  279 1090 89 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan