Kjøp/leie av kaffemaskin og vannkjøler

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6540 Inventar
Debet

Satser

Aktivering

Merverdiavgift

Kaffemaskiner og vannkjølere plassert i kantine/spiserom anses som kjøp/leie av inventar til kantine og det er fradrag for inngående avgift jf. mval § 8-1. Dersom kaffemaskinen eller vannkjøleren er plasseres på annet sted i kontorlokalene enn kantine/spiserom som f.eks. i resepsjonen eller på et kontor, er det ikke anledning til å fradragsføre inngående merverdiavgift jf mval § 8-3, se også KL4853.

Mval. § 8-3 (1) bokstav d begrenser fradragsretten for inngående merverdiavgift på kostnader til kost til og naturalavlønning av virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister. Det vil si at det ikke er fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader til vannet i vannkjøler og kaffen/kaffefilter i kaffemaskinen som brukes av personer internt i bedriften. Dette gjelder uavhengig av om vannkjøler eller kaffemaskin er plassert i kantine/spiserom eller ute i andre deler av lokalet. Det samme gjelder dersom vannet eller kaffen serveres til kunder, se begrensninger i fradragsretten for representasjon i mval. § 8-3 (1) bokstav e. Dersom vannet eller kaffen omsettes i vanlig kantinedrift vil det være fradrag for inngående merverdiavgift etter mval. § 8-5.

Bokføring

Dersom det dreier seg om leie av utstyr til kantine, kan kostnaden føres på konto 6410 Leie inventar.

Hvis anskaffelsen er av en slik karakter at den må aktiveres kan konto 1250 Inventar benyttes.

Kostnader til kaffe eller vann som serveres til virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister kan bokføres på konto 5990 Annen personalkostnad evt. konto 5910 Kantinekostnad.
Serveres kaffe eller vann til kunder kan f.eks. konto 7350 Representasjon, fradragsberettiget eller konto 7300 Salgskostnad benyttes.

Stikkord: brusmaskin, drikkedispenser, kaffeautomat, kaffemaskin, kaffetrakter, kildevann, kildevannkjøler, vanndispenser, vannkjøler, vannmaskin, drikkevarer, kaffemaskin, kaffeautomat, erverv, leasing

Vedlikehold av kaffemaskiner