Kjøp/leie av kaffemaskin og vannkjøler

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6540 Inventar
Debet

Satser

Aktivering

Merverdiavgift

Kaffemaskin og vannkjøler

Kaffemaskiner og vannkjølere plassert i kantine/spiserom anses som kjøp/leie av løst inventar til kantine, og det er fradrag for inngående avgift jf. mval. § 8-1 og 8-3 (1) bokstav g.

Mval. § 8-3 (1) bokstav d begrenser fradragsretten for inngående merverdiavgift på kostnader til kost til og naturalavlønning av virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister. Dersom kaffemaskinen eller vannkjøleren er plasseres på annet sted i kontorlokalene enn kantine/spiserom som f.eks. i resepsjonen eller på et kontor, er det ikke anledning til å fradragsføre inngående merverdiavgift, se også KL4853.

Utstyr

Varig utstyr som kopper, krus og glass, anses som løst inventar og for utgifter til slikt utstyr kan mva fradragsføres dersom det benyttes i kantine/spiserom, jf. mval. § 8-3 (1) bokstav g. Dersom slikt utstyr ikke kjøpes inn til bruk i kantine/spiserom, men benyttes av ansatte i virksomhetens øvrige lokaler, vil det ikke være fradrag for inngående merverdiavgift jf. mval. § 8-3 (1) bokstav d.

Forbruksmateriell som brukes av de ansatte slik som vann i vannkjøler, kaffe og kaffefilter til kaffemaskinen, engangsglass, pappkrus, engangssjeer og servietter, anses ikke å være løst inventar, og vil derfor være avskåret fradragsretten for inngående mva etter mval. § 8-3 (1) bokstav d uavhengig av hvor i lokalene disse benyttes. Det samme gjelder dersom kunder serveres vann eller kaffe når de er på besøk i lokalene, se begrensninger i fradragsretten for representasjon i mval. § 8-3 (1) bokstav e.

Bokføring

Dersom det dreier seg om leie av utstyr til kantine, kan kostnaden føres på konto 6410 Leie inventar.

Hvis anskaffelsen er av en slik karakter at den må aktiveres kan konto 1250 Inventar benyttes.

Kostnader til kaffe eller vann som serveres til virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister kan bokføres på konto 5990 Annen personalkostnad evt. konto 5910 Kantinekostnad.
Serveres kaffe eller vann til kunder kan f.eks. konto 7350 Representasjon, fradragsberettiget eller konto 7300 Salgskostnad benyttes.

Stikkord: brusmaskin, drikkedispenser, kaffeautomat, kaffemaskin, kaffetrakter, kildevann, kildevannkjøler, vanndispenser, vannkjøler, vannmaskin, drikkevarer, kaffemaskin, kaffeautomat, erverv, leasing

Vedlikehold av kaffemaskiner