Kjøp/leie av kaffemaskin og vannkjøler

Vedlikehold av kaffemaskiner

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6690 Reparasjon og vedlikehold annet
Debet

Merverdiavgift

Det er fradrag for kostnader til vedlikehold og reparasjoner av kaffemaskiner som er plassert i kantine/spiserom i avgiftpliktig virksomhet jf mval § 8-1.

Stikkord: kildevannkjøler, service kaffemaskin, vedlikehold kaffemaskiner, vedlikehold vannkjøler, kaffeautomat, reparasjon