PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Eksterne kalkulatorer

  Kalkulatorer (oversikt)

  Konsumpriskalkulator

  Denne kalkulatoren levert av Statistisk Sentralbyrå bruker de månedlige konsumprisindeksene fra SSB til å beregne prisstigningen mellom to datoer eller hvor mye en krone i dag var verdt før og omvendt.

  Antall dager mellom to datoer

  Denne kalkulatoren levert av timeanddate.com beregner hvor mange dager det er mellom to datoer.

  Datokalkulator - +/- dager

  Denne kalkulatoren levert av timeanddate.com finner en historisk eller fremtidig dato ved å legge til/trekke fra antall dager

  Forsinkelsesrente

  Denne kalkulatoren er levert av Finansdepartementet og beregner hvor mye forsinkelsesrenten for et gitt beløp utgjør i kroner.

  Rentekalkulator

  Denne kalkulatoren er levert av Smarte Penger og beregner renten mellom to datoer

  Merverdiavgiftskalkulator

  Denne kalkulatoren er levert av Smarte Penger og beregner før og etter pris for ulike MVA satser.

  Nåverdikalkulator

  Denne kalkulatoren er levert av Din Side og beregner effektiv rente eller nåverdi av sparing eller lån.

  Hvis du ønsker å finne lønnsomheten av en investering kan denne kalkulatoren være bedre egnet (levert av Smarte Penger)

  Omregning fra nettolønn til bruttolønn

  Denne kalkulatoren er levert av Skatteetaten.

  Pensjonskalkulator

  Med NAV sin pensjonskalkulator kan du få oversikt over egen pensjon.

  Du kan bl.a.:

  • se din opptjening
  • beregne din fremtidige alderspensjon (tidligere kalt serviceberegning)
  • søke om pensjon elektronisk
  • få oversikt over utbetalingsdatoer

  Næringskalkulator

  Næringskalkulatoren gir deg likningsverdien og verdiene som må hentes fra Skatteetaten når du fyller ut RF 1098 (alle leveringsformer).

  Boligkalkulator

  Boligkalkulatoren regner ut boligens likningsverdi for boligtypene enebolig, leilighet og småhus (rekkehus, tomannsbolig, kjedet enebolig).

  Stikkord:

  • ks,
  Eksterne kalkulatorer
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan