PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Negativ kassedifferanse igjennom året

  Kassedifferanse

  • D1909 Kassedifferanse
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Det foreligger ikke fradrag for merverdiavgift ved balanseføring av kassedifferanser jf mval § 8-1.

  Bokføring

  Når opptalt kontantbeholdningen er lavere enn omsetningen som er registrert i kassesystemet har det oppstått en negativ kassedifferanse. Negativ kassedifferanse kan oppstå på forskjellige måter:

  • Vekslingsfeil
  • Kassefeil/ feilslag
  • Svinn/ underslag

  Synonymt for de forskjellige årsakene er at de er udokumenterte differanser.

  Små differanser igjennom regnskapsåret føres mot konto 1909 Kassedifferanse, og ved årets slutt må det vurderes hva som skal gjøres. Hvis beløpet på differansekontoen er bagatellmessig, kan det føres til fradrag mot konto 7798 Annen kostnad, fradragsberettiget. Konto 1909 Kassedifferanse skal stå i null ved årsslutt.

  Hvis det forekommer store differanser, må de lokaliseres ved avstemming for å finne årsaken til differansen. Når årsaken er lokalisert må det skjønnsmessig vurderes om differansen er skattemessig fradragsberettiget eller ikke.

  Stikkord:

  • kassadifferanse,
  • kassedifferanse,
  Negativ kassedifferanse igjennom året
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan