PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Negativ kassedifferanse igjennom året

  Kassedifferanse

  • D1909 Kassedifferanse
  • MVA0 - ingen mvabehandling (ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Det foreligger ikke fradrag for merverdiavgift ved balanseføring av kassedifferanser jf mval § 8-1.

  Bokføring

  Når opptalt kontantbeholdningen er lavere enn omsetningen som er registrert i kassesystemet har det oppstått en negativ kassedifferanse. Negativ kassedifferanse kan oppstå på forskjellige måter:

  • Vekslingsfeil
  • Kassefeil/ feilslag
  • Svinn/ underslag

  Synonymt for de forskjellige årsakene er at de er udokumenterte differanser.

  Små differanser igjennom regnskapsåret føres mot konto 1909 Kassedifferanse, og ved årets slutt må det vurderes hva som skal gjøres. Hvis beløpet på differansekontoen er bagatellmessig, kan det føres til fradrag mot konto 7798 Annen kostnad, fradragsberettiget. Konto 1909 Kassedifferanse skal stå i null ved årsslutt.

  Hvis det forekommer store differanser, må de lokaliseres ved avstemming for å finne årsaken til differansen. Når årsaken er lokalisert må det skjønnsmessig vurderes om differansen er skattemessig fradragsberettiget eller ikke.

  Stikkord:

  • differanse kasse,
  • kassadiff,
  • kassadifferanse,
  • kassadifferanser,
  • kassediff,
  • kassedifferanse,
  Negativ kassedifferanse igjennom året
  429 1408 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan