PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Negativ kassedifferanse ved årsslutt

  Kassedifferanse

  • D7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Det foreligger ikke fradrag for merverdiavgift ved kostnadsføring av kassedifferanser jf mval § 8-1.

  Dersom det gjøres underslag eller det stjeles kontanter som er brukt som betalingsmidler for kjøp av avgiftspliktige varer, er det ikke mulig å redusere beregnet utgående merverdiavgift. Merverdiavgiftsgrunnlaget vil derfor forbli uendret som på omsetningstidspunktet. Finansdepartementet har for øvrig regelmessig nektet å ettergi avgift pga. tyveri eller underslag av kontanter.

  Bokføring

  Ved årsslutt skal konto 1909 Kassedifferanse stå i null, slik at eventuell debetsaldo må kostnadsføres. Hvis beløpet er av bagatellmessig karakter kan det føres mot konto 7798 Annen kostnad, fradragsberettiget.

  Store udokumenterte differanser må vurderes etter skjønn.

  Stikkord:

  • kassadifferanse,
  • kassedifferanse,
  Negativ kassedifferanse ved årsslutt
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan